Przejdź do treści

Przywitanie księdza Aleksego

    Lipiec zaczynamy od zmian personalnych w naszej parafii, dlatego od 1 dnia tego miesiąca swoją posługę rozpoczął ks. Aleksy Papliouka MSF, który zastąpił w obowiązkach ks. Zbyszka. Ks. Aleksy został przeniesiony z parafii NMP w Złotowie. Nasz nowy współbrat i duszpasterz pochodzi z Białorusi. Witamy go bardzo serdecznie i pamiętajmy o nim w swoich modlitwach.