Przejdź do treści

KANCELARIA

Kancelaria parafialna mieści się w budynku plebanii.

Czynna jest od wtorku do piątku w godz. 16:00 – 17:30

Intencje mszalne przyjmowane są w kancelarii i po każdej Mszy Świętej w zakrystii.

Dokumenty potrzebne do poszczególnych sakramentów:

Potrzebne dokumenty:

Akt urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego,
Dane rodziców dziecka (nazwisko rodowe, data urodzenia, adres),
Dane rodziców chrzestnych: imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, wyznanie,
Świadectwa moralności rodziców chrzestnych – wydawane w parafii ich zamieszkania,
– Świadectwa bierzmowania (lub akty chrztu z adnotacją o bierzmowaniu) rodziców chrzestnych – wydawane w parafii przyjęcia sakramentów,
– Zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedchrzcielnej rodziców i chrzestnych (katechezy odbywają się w ostatnią niedzielę miesiąca po Mszy Świętej o godz. 15.00),
– Jeśli rodzice nie mieszkają na terenie naszej parafii wymagana jest pisemna zgoda na chrzest dziecka z parafii miejsca zamieszkania. Taką zgodę muszą przedstawić także rodzice zamieszkali za granicą. Zgodę na chrzest dziecka z parafii zamieszkania należy przedstawić w dniu zgłoszenia chrztu.

Do obrzędu chrztu wymagana jest świeca i biała szata.

Przyjęcie pierwszej Komunii Świętej przez dzieci odbywa się w trzeciej klasie szkoły podstawowej i poprzedzone jest rocznym przygotowaniem poprzez katechezę szkolną i spotkania w parafii.

Terminy spotkań przygotowujących:

19 października – 19.00
16 listopada – 19.00 i 20.00
14 grudnia – 19.00
18 stycznia – 19.00
1 lutego – 19.00 – pani krawcowa – mierzenie strojów
xx marca
xx kwietnia
10-12 maja – próby i spowiedź

Termin I Komunii:

14 maja 2023 r.
11.30 – dzieci parafialne
13.30 – szkoła katolicka

Odpowiedzialny – ks. Sebastian Sobkowiak MSF

Oboje narzeczeni powinni zgłosić się z dokumentami do kancelarii parafialnej nie później niż 3 miesiące przed terminem ślubu w celu sporządzenia protokołu przedślubnego. Rezerwacji terminu ślubu należy dokonać odpowiednio wcześniej.

Potrzebne dokumenty:

Aktualne świadectwa chrztu (nie starsze niż trzymiesięczne, ważne 6 miesięcy licząc do daty ślubu), które wybieramy z parafii chrztu,
Dowód osobisty,
Wniosek konkordatowy z Urzędu Stanu Cywilnego (ważny 6 miesięcy, licząc do daty ślubu) lub akt ślubu cywilnego,
Świadectwa ukończenia katechez przedmałżeńskich i przedślubnych (jeśli nauki przedślubne jeszcze trwają, to należy okazać zaświadczenie o uczestnictwie w naukach),
– Dane świadków (imię i nazwisko, data urodzenia, wyznanie, adres),
– Zgoda na spisanie protokołu i zawarcie sakramentu małżeństwa jeśli żadne z narzeczonych nie mieszka na terenie naszej parafii, a pragnie zawrzeć sakrament małżeństwa w naszym kościele.

Możliwe jest zawarcie małżeństwa z tzw. „licencją”, tj. dokumentem zezwalającym na błogosławienie małżeństwa w naszym kościele, wystawionym na podstawie protokołu przedślubnego, który może być sporządzony w parafii zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego. „Licencja” może być wystawiona także przez Polską Misję Katolicką, gdy narzeczeni pracują poza granicami kraju i nie mają możliwości, by załatwić formalności przedślubne w parafii zamieszkania.

Prosimy o korzystanie ze spowiedzi przed Mszą Świętą, ponieważ w jej trakcie nie zawsze będzie to możliwe.

Możliwość spowiedzi codziennie:

przed każdą Mszą Świętą


W czwartek przed pierwszym piątkiem miesiąca:

14.00-16.00


W pierwszy piątek miesiąca:

przed poranną Mszą Świętą

17.00-18.00

Stosowny czas na przyjęcie namaszczenia chorych zachodzi wtedy, gdy wierny staje wobec niebezpieczeństwa śmierci z powodu choroby lub starości. W nagłych przypadkach o posługę sakramentalną wobec chorych można prosić o każdej porze dnia i nocy dzwoniąc na plebanię – tel. 537-986-807

Odwiedziny chorych w naszej parafii odbywają się w każdą pierwszą sobotę miesiąca przed południem. Zgłoszenia chorych, którzy chcieliby przystąpić do spowiedzi i Komunii Świętej, czy też przyjąć sakrament namaszczenia, można dokonywać w kancelarii parafialnej lub telefonicznie.

Zainteresowani życiem w naszej Wspólnocie zakonnej mogą skontaktować się z:

Referatem Powołań MSF
ks. Łukasz Skołud MSF
+48 690 588 374

ks. Adam Gaca MSF

Pogrzeb katolicki:

Zgłoszenia pogrzebu należy dokonać w kancelarii parafii ostatniego zamieszkania osoby zmarłej po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i godziny pogrzebu z zakładem pogrzebowym. Zgłoszenia przyjmujemy o każdej porze dnia.

Dokumenty potrzebne do pogrzebu katolickiego:

  • Akt zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego,
  • W przypadku zmarłych, którzy mieszkali poza naszą parafią, konieczna jest pisemna zgoda na pogrzeb z parafii ostatniego miejsca zamieszkania osoby zmarłej.
 

Zachęcamy rodzinę zmarłej osoby do przystąpienia do spowiedzi, a w czasie Eucharystii przyjęcie Komunii Świętej w intencji zmarłego.