Przejdź do treści

KANCELARIA

Kancelaria parafialna mieści się w budynku plebanii.

Czynna jest od wtorku do piątku w godz. 16:00 – 17:30

Intencje mszalne przyjmowane są w kancelarii i po każdej Mszy Świętej w zakrystii.

Chciałbym w naszej parafii przyjąć...

Potrzebne dokumenty:

Akt urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego,
Dane rodziców dziecka (nazwisko rodowe, data urodzenia, adres),
Dane rodziców chrzestnych: imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, wyznanie,
Świadectwa moralności rodziców chrzestnych – wydawane w parafii ich zamieszkania,
– Świadectwa bierzmowania (lub akty chrztu z adnotacją o bierzmowaniu) rodziców chrzestnych – wydawane w parafii przyjęcia sakramentów,
– Zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedchrzcielnej rodziców i chrzestnych (katechezy odbywają się po indywidualnym uzgodnieniu terminu),
– Jeśli rodzice nie mieszkają na terenie naszej parafii wymagana jest pisemna zgoda na chrzest dziecka z parafii miejsca zamieszkania. Taką zgodę muszą przedstawić także rodzice zamieszkali za granicą. Zgodę na chrzest dziecka z parafii zamieszkania należy przedstawić w dniu zgłoszenia chrztu.

Do obrzędu chrztu wymagana jest świeca i biała szata.

Odpowiedzialny za przygotowanie do bierzmowania: ks. Aleksy Papilouka MSF.

Termin bierzmowania: 2024 rok

Przyjęcie pierwszej Komunii Świętej przez dzieci odbywa się w trzeciej klasie szkoły podstawowej i poprzedzone jest rocznym przygotowaniem poprzez katechezę szkolną i spotkania w parafii.

Terminy spotkań przygotowujących:

20 września – 19.00 (parafia), 20.00 (szkoła katolicka)
października
listopada
grudnia
stycznia
lutego
marca
kwietnia
maja – próby i spowiedź

Termin I Komunii:

12 maja 2024 r.
11.30 – dzieci parafialne
13.30 – szkoła katolicka

Odpowiedzialny – ks. Sebastian Sobkowiak MSF

Oboje narzeczeni powinni zgłosić się z dokumentami do kancelarii parafialnej nie później niż 3 miesiące przed terminem ślubu w celu sporządzenia protokołu przedślubnego. Rezerwacji terminu ślubu należy dokonać odpowiednio wcześniej.

Potrzebne dokumenty:

Aktualne świadectwa chrztu (nie starsze niż trzymiesięczne, ważne 6 miesięcy licząc do daty ślubu) z parafii chrztu,
Dowód osobisty,
Wniosek konkordatowy z Urzędu Stanu Cywilnego (ważny 6 miesięcy, licząc do daty ślubu) lub akt ślubu cywilnego,
Świadectwa ukończenia katechez przedmałżeńskich i przedślubnych,
– Dane świadków (imię i nazwisko, data urodzenia, wyznanie, adres),
– Zgoda na spisanie protokołu i zawarcie sakramentu małżeństwa, jeśli żadne z narzeczonych nie mieszka na terenie naszej parafii, a chce zawrzeć sakrament małżeństwa w naszym kościele.

Możliwe jest zawarcie małżeństwa na podstawie tzw. „licencji”, tj. dokumentu zezwalającego na błogosławienie małżeństwa w naszym kościele, wystawionym na podstawie protokołu przedślubnego sporządzonego w innej parafii. „Licencja” może być wystawiona także przez Polską Misję Katolicką, gdy narzeczeni pracują poza granicami kraju.

Możliwość spowiedzi codziennie: przed każdą Mszą Świętą. Prosimy o korzystanie ze spowiedzi przed Mszą Świętą, ponieważ w jej trakcie nie zawsze będzie to możliwe.

Dodatkowo w czwartek przed pierwszym piątkiem miesiąca: 14.00-16.00 i w pierwszy piątek miesiąca: przed poranną Mszą Świętą i 17.00-18.00.

Stosowny czas na przyjęcie namaszczenia chorych zachodzi wtedy, gdy wierny staje wobec niebezpieczeństwa śmierci z powodu choroby lub starości. W nagłych przypadkach o posługę sakramentalną wobec chorych można prosić o każdej porze dnia i nocy dzwoniąc na plebanię – tel. 537-986-807

Odwiedziny chorych w naszej parafii odbywają się w każdą pierwszą sobotę miesiąca przed południem. Zgłoszenia chorych, którzy chcieliby przystąpić do spowiedzi i Komunii Świętej, czy też przyjąć sakrament namaszczenia, można dokonywać w kancelarii parafialnej lub telefonicznie.

Zainteresowani życiem w naszej Wspólnocie zakonnej mogą skontaktować się z:
Referatem Powołań MSF www.powolaniamsf.pl
ks. Łukasz Skołud MSF
+48 690 588 374
ks. Adam Gaca MSF
+48 510 483 637

Pogrzeb katolicki:

Zgłoszenia pogrzebu należy dokonać w parafii ostatniego zamieszkania osoby zmarłej po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i godziny pogrzebu z zakładem pogrzebowym. Zgłoszenia przyjmujemy o każdej porze dnia.

Dokumenty potrzebne do pogrzebu katolickiego:

  • Akt zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego,
  • W przypadku zmarłych, którzy mieszkali poza naszą parafią, konieczna jest pisemna zgoda na pogrzeb z parafii ostatniego miejsca zamieszkania osoby zmarłej.


Zachęcamy rodzinę zmarłej osoby do przystąpienia do spowiedzi, a w czasie Eucharystii przyjęcie Komunii Świętej w intencji zmarłego.