Przejdź do treści

Nowe zelatorki ADS

    Jak pisał Heraklit z Efezu „Jedyną stałą rzeczą w życiu jest zmiana”… I tak po 21 latach pięknej służby w dniu 6 grudnia na Mszy świętej wieczornej, w roku jubileuszu 35-lecia istnienia w Polsce Apostolstwa, pożegnaliśmy panią Teresę Krasińską, która przez ten długi okres pełniła funkcję Zelatorki ADS w naszym Sanktuarium.

    Podziękowania za długoletnią i owocną pracę, za zaangażowanie i trud przekazał opiekun grupy ks. Władysław Głębocki MSF, wręczając dyplom Honorowej Zelatorki.

    Życzymy błogosławieństwa Bożego i opieki Matki Bożej.

    Obowiązki nowej Zelatorki przyjęła pani Ewa Gorczyńska a jej zastępczynią została pani Bożena Kuniec.

    Warto tu zaznaczyć, że nasza parafialna filia Apostolstwa Dobrej Śmierci (ADS), w każdy pierwszy wtorek miesiąca uczestniczy w wieczornej Mszy świętej, a następnie odmawiany jest „Różaniec do Siedmiu Boleści Matki Bożej” i jest później spotkanie grupy w salkach katechetycznych. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.