Przejdź do treści

Msza dziękczynna za pracę br. Jarosława MSF

    Decyzją przełożonych, po trzynastu latach posługi w naszej parafii, naszą wspólnotę opuszcza br. Jarosław Mówiński MSF. Brat Jarek pracował jako katecheta w Szkole Specjalnej, opiekował się kołem misyjnym, kronikami parafialnymi i stroną internetową. Przedstawiciele grup oraz szkoły podziękowali w imieniu wszystkich, życząc błogosławieństwa Bożego w nowym miejscu posługi – w sanktuarium maryjnym w Górce Klasztornej.